Coràge

Blogg

Oppdateringer og Nyheter

#MeToo – Kvinnedagen og Den indre patriarken

 

 Nyhetsbrev fra Coràge kommer med ujevne mellomrom, men nå var det «dags», som de sier i Sverige. Kjersti Steinskog i Business Inspirator og jeg har fått en ny partner og kollega, Susanne Ringdal, med svensk opphav. Susanne har lang erfaring fra å lede kommunikasjonsarbeid i organisasjoner og offentlige virksomheter. Med dette styrker vi oss på området strategisk kommunikasjon og organisasjonsutvikling. 

Susanne kommer sist fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i DOGA, Design og arkitektur Norge, med spesialitet innen omprofilering og merkevarebygging. Hun har lang fartstid i å utvikle et strategisk samarbeid mellom forskning, innovasjon og næringsliv.

Vi ønsker Susanne velkommen, og vi feirer kvinnedagen.

Det bringer meg til dagens tema. Det har skjedd mye på kvinnefronten det siste halve året, utløst av #MeToo bevegelsen, som bidrar til økt respekt for «det svake kjønn». Dette uttrykket stammer nok fra en patriarkalsk dominert verden, der utgangspunktet var at mannen skulle være kvinnens beskytter. I vår del av verden er denne tid langt på vei forbi, når det gjelder det ytre patriarkatet. Noe som kanskje er mindre kjent, er at det fins et indre patriarkat, den usynlige kraften som holder kvinner nede. Resten av dette nyhetsbrevet er viet denne skjulte kraften, som også kan kalles en arketype – et kollektivt grunntrekk som preger vår kultur.

Den indre patriarken (og matriarken) – betraktninger over indre roller, også kalt «delpersonligheter»

the-shadow-king-5.jpg

Som relativt fersk direktør og administrativ leder av Advokatfirmaet Schjødt i Oslo, kom jeg i 1995 over boken «Din Indre Kritiker – venn eller fiende». Den ledet meg til kontakt med forfatterne, to amerikanske psykologer av ypperste klasse, Drs Hal og Sidra Stone. De hadde utviklet et nytt metode- og prosessverktøy de kalte «Voice Dialogue», der man åpner for dialog med ulike indre stemmer. De har vært til stor inspirasjon for både meg og min kone, og i vårt parforhold.

De fleste av oss har indre dialoger med oss selv. Gjennom bevisstgjøring kan man oppdage at vi er bærere av mange ulike indre roller, som vi trekker på i ulike sammenhenger, og som tenker og snakker «på våre vegne». Slike roller vokser frem i løpet av oppveksten, gjennom all form for påvirkning fra våre omgivelser.

Hvilke roller som blir mer toneangivende, er avhengig både av arv og miljø. Vi kan for eksempel ha en sterk indre «Pleaser», som alltid er opptatt av å stille opp for andre, eller en indre Perfeksjonist, som alltid vil sørge for at ting er 100 prosent på stell.

 To indre roller som faller i en spesiell kategori er Den Indre Kritikeren og Den Indre Patriarken. Kritikeren oppstår som en indre struktur tidlig i barndom, og har opprinnelig som oppgave å beskytte oss mot kritikk fra andre. Beskyttelsen kan lett bli negativ, i det Kritikeren forsøker å kritisere oss for alle våre feil og lyter, i den tro at slik indre kritikk vil dempe effekten av ytre kritikk. Slik virker det ikke. Kritikeren kan være nådeløs, og sår tvil om vår verdi, vårt utseende, våre ressurser og egenskaper. Det gjelder enten man er mann eller kvinne.

Den Indre Patriarken, derimot, har en spesiell brodd mot kvinnen. Patriarken ser på kvinnen som en annenrangs borger, som ikke bør utfordre mannens posisjon, men i stedet holde seg pent i bakgrunnen og støtte opp om sin mann. I vår moderne tid har det skjedd store positive endringer i det ytre patriarkatet, men det indre patriarkatet lever fortsatt i beste velgående. Dr Sidra Stone oppdaget dette for en del år siden, og hennes utforskning på dette området førte til boken «Din indre Patriark  - Den skjulte kraften som holder kvinner nede» (Aschehoug 1998). På engelsk heter boken «The Shadow King», nettopp fordi denne kraften opererer i det skjulte.

 I bokens dedikasjon står det å lese følgende:

«Denne boken er for enhver kvinne som har satt sin egen kunnskap og erfaring til side, bøyd seg for andre og ventet på tillatelse til å si noe. Den er også for hennes søster, kvinnen med makt, som har lært hvordan man skal si fra, men som er redd for at hun dermed har ofret en udefinerbar, men verdifull side ved sin kvinnelighet.

 Vi lever nå i en verden der alt henger sammen med alt. «Dare disrupt» er den nye strategien, med paradokser uttrykt slik: «Surrender in order to gain controll» (Sitat Märtha Rehnberg, leder av teknologirådgivningsfirmaet Daredisrupt.com).

Utfordringen vi står overfor dreier seg om hvordan vi kan skape balanse mellom reglene og strukturene som utgjør arven fra patriarkene, og kreativiteten, kaoset og bevegelsen som er en del av det evig foranderlige universet vi lever i.

 Da må ikke minst kvinnene bli mer bevisst på hvordan den indre patriarken fungerer som en bremsekloss.

 For å illustrere den indre patriarkens innflytelse, følger her utdrag av samtaler med to kvinners indre patriarker, hentet fra boken til Stone:

”Olga” og Patriarken hennes

  • Jeg passer på at ”Olga” er rasjonell og ikke spiller ut følelsene
  • Det er litt patetisk at jeg er så sterk – jeg er ikke sikker på at jeg er så hensiktsmessig for ”Olga” av i dag
  • Tidligere har jeg dempet henne slik at hun ikke skulle provosere frem reaksjoner eller avstraffelser fra mennene rundt henne
  • Jeg er redd for at jeg overfører sterke farsslekt-verdier på barna hennes som kanskje ikke er ønskelige
  • Jeg vil i hvert fall passe på at jeg ivaretar moralen hennes, og her er 3 punkter særlig viktige:

1. TA bedre vare på mannen – la ham være mer i fred

2. TA bedre vare på barna, gi dem mer tid. De går nå inn i en vanskeligere fase aldersmessig, det husker jeg fra Olgas egen barndom

3. TA bedre vare på foreldrene. Med den nye hytta blir det mindre plass/tid til å besøke dem. Det liker jeg ikke 

”Trine” og Patriarken hennes

  • Jeg kan tillate at den lekne siden i ”Trine” får slippe til når det er menn hun ikke finner attraktive, for da er det ingen fare for at hun skal gå over streken
  • Det er en vanskeligere jobb når det er menn hun finner attraktive. Da passer jeg på at hun opptrer strengt profesjonelt og saklig. Én måte er at jeg får henne til å henvende seg til konene til de innpåslitne mennene og vie dem oppmerksomhet
  • Når det blir for vanskelig får jeg henne til å stivne helt – fryse til innvendig
  • Det var jeg som argumenterte for at hun skulle bli med på utflukten som hennes mann gjerne ville dra på, og jeg fikk henne også til å ”kjøpe” ektemannens argumentasjon om at hun ikke behøvde å gå i rette med/sette eksplisitt på plass  denne påtrengende mannen som vil ha henne, men i stedet få henne til bare å trekke seg tilbake
  • Jeg kan se at jeg kan bli for sterk i henne og at det kan virke mot sin hensikt. Jeg tror jeg kan tillate at hun viser frem litt mer av seg selv overfor dem hun bryr seg om

Den indre matriarken – nok en stemme fra skyggene

Som den indre patriarken lever den indre matriarken dypt nede i det underbevisste og gjør mye av sitt skadelige arbeid i skyggene utenfor vår bevissthet. Hun får menn til å skamme seg over seg selv og sine tradisjonelt maskuline trekk.  Hun får også kvinner til å skamme seg hvis de tenker, handler eller føler som en mann. Hvis det er maskulint, er det negativt.

Den indre patriarken får kvinnen til å skamme seg, være unnskyldende eller gå i forsvar fordi hun er kvinne. Den indre matriarken derimot er stolt av kvinner. Hun mener at kvinner er mye viktigere enn menn. Hun har respekt for kvinner og for alt som tradisjonelt forbindes med det feminine. Hun lar seg verken imponere eller skremme av menn, eller av den maskuline verdens måte å te seg på. På den måten gir hun kvinner selvrespekt og skaper en egen plass for dem i verden, der de kan være stolte av seg og sitt kjønn.

Den matriarkalske stemmen hos både menn og kvinner er kritisk til makt, aggresjon, konkurranse, følelsesløs seksualitet og utnyttelse. Hun verdsetter følelser, samarbeid, naturens syklus, kjærlighet, familie og omsorg.  

Det bør til slutt nevnes at den indre patriarken også er bærer av positive sider som fornuft, lov og orden, disiplin, konsentrasjon, produktivitet, konkurransevilje, kontroll, resultatorientering, beskyttelse av de svake og opprettholdelse av veldefinerte roller.

Ved å fasilitere slike roller kan man bidra til å «realitetsorientere gamle tanker og følelser», som kan ha ledet til mye ubevisst adferd. Kvinner jeg har coachet bekrefter at det har vært viktig for dem å bli bevisst sine indre patriarker og matriarker. Coaching vil fortsatt være en del av mitt aktive virke.

Vennlig hilsen

Konrad

 

018 Konrad Magnus.jpg

Konrad på Talerlisten

Jeg ble for en tid siden oppmerksom på Talerlisten.no. De introduserer seg slik:

«Talerlisten åpner opp markedet. Talerlisten hjelper arrangører å finne gode foredragsholdere, kursholdere og konferansierer. Du kan tenke på oss som en blanding av Tripavisor og Airbnb. Vi samler, viser fram og formidler foredragsholdere

Med 20 års fartstid som konsulent, veileder og coach, sitter jeg med mye interessant erfaring fra hva som motiverer og driver oss mennesker. På Talerlisten deler jeg disse erfaringene, foreløpig i form av tre ulike foredrag. Det er spennende. Ta en titt på profilen min og finn ut mer:

Konrads profil på Talerlisten