Coràge

Tjenester

Målrettet mobilisering av iboende styrke

Tjenester

 

Individuell coaching

Coràge - Konrad Magnus bistår i krevende valgsituasjoner eller når du har kjørt deg fast i et vanespor du sliter med å komme ut av, enten det er på din profesjonelle eller private arena. Konrad Magnus hjelper deg til å fjerne dine egne ubevisste og selvpålagte begrensninger, disiplinere tanken, oppnå en dypere selvbevissthet, og vinne større trygghet og tillit til egne ressurser og muligheter. Det skjer ikke over natten, men gjennom en målrettet og strukturert prosess over tid.

Konrad Magnus opplever en stor grad av kundetilfredshet. Han har blant annet utstrakt erfaring med folk som forstrekker seg og møter veggen, og hjelper dem til å finne tilbake til en sunnere balanse mellom jobb og privatliv. Han har mange års trening hos ledende internasjonale organisasjonspsykologer, og er meget god til å se folk der de er.


TEAMBYGGING OG FASILITERING AV UTVIKLINGS- OG ENDRINGSPROSESSER

Grupper og team utvikler seg etter en annen logikk enn enkeltindivider. God innsikt i gruppedynamikk er en forutsetning for å bygge velfungerende team. Fokus på enkeltmedlemmer og personifisering av problemer er ofte en avsporing fra en iboende gruppedynamikk, som alltid vil bestå av både drivkrefter og motkrefter. Umodne grupper slites av personkonflikter, mens modne grupper ser på motstand som en ressurs. Coràge veileder teamet ditt trygt gjennom ulendt terreng. Konrad Magnus og kollega Kjersti Steinskog i Business Inspirator jobber ofte som par-hester i team-utviklingsprosesser, og kan dokumentere meget gode resultater.

Les hvordan Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har opplevd samarbeidet.


Kurs og foredrag

Coràge tilbyr tilpassede kurs og foredrag som blant annet berører følgende temaer:

·      Hva skiller den gode samtalen fra den dårlige – bevisstgjøring i verbal kommunikasjon

·      Hvordan omgjøre motstand til medvirkning – fra frykt til mot

·      «Life begins as 40» - midtlivskrisen og vårt potensial

·      Rolleforståelse og skillet mellom rolle og person – hvordan lære å ta ting mindre personlig

·      Dilemmatrening – hvordan håndtere vanskelige situasjoner – lær å se mulighetene i paradokser


Photo by g-stockstudio/iStock / Getty Images

KOMMUNIKASJONSTRENING – “KLAR TALE”

Hva skiller den gode samtalen fra den dårlige?

Lær teknikker som er like aktuelle på soverommet som i styrerommet. Få en dypere innsikt i hvorfor noen samtaler flyter lett og skaper god stemning, mens andre går skikkelig dårlig.

Hvis du tror årsaken er at den andre personen er vrang, eller at temaet er for vanskelig å snakke om, må du tro om igjen. Hos Coràge blir du kjent med den egentlige årsaken til at samtaler skjærer seg, og hvordan du kan bringe dem tilbake i flytsonen.

Innsikt i effekten av god og dårlig kommunikasjon er viktigere enn noensinne. Hos Coràge vil du få lære metoder som styrker dine kommunikasjonsevner. Tror du at hva vi snakker om er viktigere enn hvordan vi sier det? Coràge vil vise deg at det motsatte er tilfelle. Du vil garantert få aha-opplevelser omkring din egen måte å kommunisere på.

Kommunikasjonstreningen fra Coràge inngår som en grunnleggende og naturlig ingrediens i individuell coaching, i endrings- og utviklingsprosesser for team, og tilbys også som egne rene kommunikasjonskurs, tilpasset din virksomhet.