Coràge

Referanser

Bedre ledere og mer slagkraftige bedrifter

Utvalgte kunder


Sentralenheten for barnvernsaker

Kjersti Steinskog og Konrad Magnus har bistått i en spennende lederutviklingsprosess for et samlet landsdekkende topplederteam på 13 medlemmer over et drøyt år. Prosessen har bestått av tre dagssamlinger samt sparring og oppfølging mellom samlingene med undertegnede og HR-leder. Konsulentene har i tillegg holdt en utviklingssamling for den sentrale staben i Oslo. Målsettingen var å utvikle effektiv kommunikasjon og konstruktivt samspill, som gir ledergruppen positiv energi og gode lederferdigheter. 

Pernille Pettersen Smith Direktør for Sentralenheten i Fylkesnemndene

Les mer ved å trykke på lenken nedenfor

Spontan E-post fra Lederen etter tredje samling i November 2016


NHO

Jeg har brukt Coràge til både å styrke samspillet i ledergruppen og til å utvikle mine medarbeidere og meg selv som ledere. Det har vært utrolig spennende å se hvilke fantastiske ressurser som bor i mine kolleger. Også i meg selv har jeg funnet frem til ressurser som jeg ikke var bevisst på at jeg hadde. Vi er nå tryggere på hverandre og løfter hverandre. Hele ledergruppen min har vært gjennom individuell psykisk styrketrening og flere teamsamlinger. Vi er dyktigere på å bruke vår forskjellighet konstruktivt og vi spiller bedre på lag.

Sigrun Vågengsom direktør i NHO


Kathrine Aspaas

Konrad har en enestående evne til å lokke frem gullet i menneskene han møter. En kunnskapsrik, klok og raus veileder som jeg anbefaler på det varmeste!

Kathrine Aspaas, forfatter av Raushetens Tid


Tusenfryd

Jeg har brukt Coràge til psykisk styrketrening av meg selv over lengre tid (ca et år). Det beste for meg, er at jeg har lært å balansere energibruken min slik at jeg kan gi fullt “trøkk” når det trengs og si “godt nok” når det holder. Jeg er blitt bedre til å prioritere og være bevisst på hva som gjør MEG glad og harmonisk. Det er jo det mest effektive jeg kan gjøre for å ha overskudd å gi til andre.

Linda Bernander Silseth, som adm. direktør i Tusenfryd


UMOE Restaurants

Konrad Magnus har over flere år levert coaching og ledertrening til toppledere og linjeledere i Umoe Restaurants. Han har en unik evne til å hente ut det beste i de enkeltmenneskene eller gruppene han trener og veileder.Konrad bidrar til at lederne ser seg selv med nye øyne og oppdager ubrukte ressurser. De blir tryggere i egen lederadferd, og mestrer lederrollen bedre. Han er profesjonell, dedikert og skaper prestasjon og kraft hos dem han bistår som gir synlige resultater. Individuell vekst gir vekst i selskapet. Jeg anbefaler Konrad Magnus på det varmeste, han er usedvanlig god.

Ragnhildr Weberg, som HR dir. konsern Umoe Restaurants


Togservice

Jeg har svært positive erfaringer gjennom flere års samarbeid med Konrad. Han har virket både som personlig coach for medlemmene i ledergruppen og som fasilitator for teambygging. Han har gitt oss innsyn i hvordan vi fungerer og hvorfor. Han har lært oss å balansere våre egenskaper på en måte som gir mer indre harmoni og energi og slik at vi fungerer enda bedre som individ i omgivelsene våre. I arbeidet med teamet var han i stand til å lage en unik link mellom hvert individ og teamet som et hele. Hos oss skapte dette en gruppedynamikk og utløste ny energi som bidro til økt hastighet i ferden mot våre mål.

Lars Gotaas, som adm.direktør i Togservice.


INMACO

Konrad har lært meg å akseptere og like alle sider av meg selv. Han har lært meg at alle mine følelser eksisterer og blir dyrket inne i meg selv. Andre fungerer bare som et speil og gjør meg oppmerksom på dem. Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten din tillatelse sa Eleanor Roosevelt i sin tid. Konrad har lært meg innholdet i det sitatet. Jeg har gjennom arbeidet med Konrad blitt en mer selvsikker person som kan fokusere mer på å utvikle mine talenter i stedet for å se hva andre gjør og hva jeg selv gjør galt.

Jørgen Pettersen, som administrerende direktør i Inmaco AS


Vinforum

Selv opplevde jeg i samtaler hos Konrad å få innsikt i hvem jeg er og derved finne ut hvilke behov jeg personlig burde ta frem og bearbeide for å bli glad i meg selv, for senere å kunne overføre gleden til andre. I min situasjon betød dette å bli mer tilstede i eget liv og ikke bare i andres, hvilket var tilfelle før. Resultatet er at jeg falt ned i en modus av ro og refleksjon som preger mye av min væremåte i dag.

Ola Dybvik,  Redaktør Vinforum


MOT

Målet for meg med Coràge-coachingen var å få enda bedre innsikt i meg selv, få enda flere konkrete verktøy som jeg kan bruke for å skape balanse i hverdagen, for meg selv og ovenfor andre, og sist men ikke minst, bruke timene sammen med coachen som en oase. Lederteamet og coachene i MOT har også blitt mer modige gjennom kartlegging, bevisstgjøring og psykisk styrketrening med Coràge.

Atle Vårvik, MOT-leder  - www.mot.no


Etter å ha vært utsatt for betydelig virkelig og oppfattet stress over flere år i ledende posisjon i næringslivet, ble jeg utbrent og sykemeldt. I denne perioden begynte jeg å stille en del grunnleggende spørsmål til meg selv om hvordan man skal leve livet på en bærekraftig og givende måte. Heldigvis fikk jeg anbefalt Konrad av en god venn. Mine samtaler med Konrad har hjulpet meg i å identifisere, forstå og håndtere stressrelatert adferd.

Næringslivsleder, mann