Coràge

Om Coràge

Mot↔Innsikt↔Handlekraft

Hva er Coràge

Coràge tilbyr solide verdiforankrede utviklings- og endringsprosesser med team og enkeltledere. Fokus er bedre yteevne, klart lederskap, tydelig kommunikasjon og respektfull samhandling. Coràge var en av de første profesjonelle leverandørene av coaching-tjenester i Norge, og har solid erfaring i å bringe kunden fra nå-situasjon til ønsket ny situasjon.

Endring og utvikling er alltid krevende, og statistikken over vellykkede endringsprosesser er nedslående. Grovt sett er tallenes tale slik at 90% av alle endringsforsøk strander, slik at man ett eller to år etter endringsforsøket er tilbake i gamle spor. Det gjelder både profesjonelt (LEAN-prosesser, fusjoner, endring av bedriftskultur), eller personlig (nyttårsforsetter som endring av (u-)vaner, nye treningsopplegg, slanking mm). 

Coràge har god erfaring med virkningsfulle endringsprosesser, og har dyp kunnskap om hvordan man kan omgjøre motstand til medvirkning. Coràge står for MOT (fransk) og KJERNE (Cor – latin). Sammen med kunden kommer vi til kjernen av det som blokkerer, og som gir grobunn for ny vekst. Trening over tid bidrar så til å skape ny og ønsket adferd, som varer.

Daglig Leder

Konrad Magnus

Konrad Magnus

Konrad er en svært utviklingsorientert person, og drives av nysgjerrighet på å få en dypere forståelse av hvordan ting henger sammen. Gjennom sin første jobb i Norges Banks valutaavdeling, lærte han hvordan kapital- og markedskrefter styrer internasjonal økonomi. Gjennom 15 år i shipping i opp- og nedgangstider lærte han å følge muligheter når de bød seg, hvor langt man kommer ved å vise respekt for andre kulturer, hvordan skape konkurransefortrinn gjennom innføring av ny teknologi på tross av motstand, og ikke være redd for å være siste mann som forlater skuta om den skulle synke.

Som leder i Advokatfirmaet Schjødt i 4 ½ år lærte han å håndtere en krevende ekspansjonsperiode gjennom gode evner som samlingspunkt og motivasjonsskaper.

Som konsulent, veileder, mentor og coach for enkeltindivider, team og organisasjoner trekker Konrad tråder mellom fortid, nåtid og fremtid, og bidrar i utviklingsløp for kunder som ønsker å få mer ut av livet, av teamet, av bedriften, av organisasjonen. Han hjelper med å tydeliggjøre målene, stake ut kursen, identifisere hindringene, omgjøre motstand til medvirkning, og til å stå solid på egne ben.

Spesialutdanning, kurs og egenveiledning

  • Konrad er er en av 100 i verden, og Norges første coach og mentor som har den fått den høyeste EMCC-akkrediteringen. EMCC står for European Mentoring and Coaching Council, som jobber aktivt med å profesjonalisere og kvalitetssikre yrkesgruppen mentorer, coacher og veiledere.

  • Vedvarende utdanning og trening over de siste 20 årene hos ledende internasjonale fagmiljøer innen rolleforståelse, målrettet adferd, gruppedynamikk, utviklingspsykologi og bevisstgjøringsprosesser: hos de prisbelønte psykologene Drs Hal og Sidra Stone i California, som har etablert en egen retning innen utviklingspsykologi kalt Voice Dialogue, og som medlem av Systems Centered Training Research institute, Atlanta, som ligger langt fremme i forståelsen og utviklingen av gruppedynamiske utviklingsprosesser

  • Videreutdanning og trening de siste årene innen verbal kommunikasjon, i regi av SAVI Communications, Philadelphia. Introduserer slagkraftige kommunikasjons-verktøy som ikke tidligere har vært anvendt i Norge. Oversatte og ga ut i 2016 en popularisert fagbok innen kommunikasjon, basert på solid teori: “Hør hva jeg sier!”, Påtrykk forlag (www.paatrykk.no)

 
 

Bakgrunn

  • Siviløkonom NHH

  • Medeier og daglig leder av Coràge siden etableringen i 2003

  • Konsulent og rådgiver siden 1999

  • 4 år som direktør og administrativ leder av Advokatfirmaet Schjødt

  • 15 års erfaring fra lederstillinger i internasjonal shipping

  • 4 år som fullmektig i Norges Bank, herav ett år på kontoret i New York

  • Fenrik i Kystartilleriet

Samarbeidspartner

Business Inspirator AS med Kjersti Steinskog er et partnerskap som ble etablert i 2013, og de jobber nå tett sammen på daglig basis innen hverandres forretningsområder, som blant annet omfatter leder- og teamutvikling, endringsprosesser, search og rekruttering, kommunikasjonstrening, ledercoaching, karriereveiledning

Business Inspirator ▸