Coràge

Blogg

Oppdateringer og Nyheter

To dagers kurs i god kommunikasjon

Untitled.png

Lær teknikker som er like aktuelle på soverommet som i styrerommet!

Hva skiller den gode samtalen fra den dårlige?

 

 

Fredag 7. og lørdag 8. september på PS:hotell, Vulkan, Grünerløkka i Oslo

Hva er SAVI®?

SAVI et kommunikasjonsverktøy som analyserer verbal adferd. Hvorfor er dette nyttig? Fordi kommunikasjon består av ulike former for verbal adferd, der noen er mer egnet enn andre for å nå frem med ditt budskap. SAVI har eksistert i mange år rundt om i verden, og nå introduserer vi det i Norge.  SAVI er intuitivt lett forståelig, og bygger på et solid teoretisk fundament.

Dette vil du lære på dette kurset:

Du vil lære å skjelne mellom ulike former for verbal kommunikasjonsadferd. Det vil igjen føre til at du kan:

  • velge den adferdsformen som gjør det mest sannsynlig at du når frem med budskapet ditt
  • sammenligne den kommunikasjonsformen du hadde til hensikt å benytte med den som faktisk ble oppfattet av mottaker
  • gjenkjenne de ulike kommunikasjonsformene som skaper problemer og skille dem ut fra de som bidrar til å løse problemer
  • løse opp i krevende samtaler som kommer skjevt ut, før de går helt i lås

Hovedutfordringen i kommunikasjon

SAVI fokuserer ikke på hva vi sier, men på hvordan vi sier det. Det finnes måter å kommunisere på som gjør det mye mer sannsynlig at budskapet når frem nøyaktig og effektivt, og dermed gjør det lettere å gi ut eller ta inn viktig informasjon når problemer skal løses eller beslutninger skal tas. Kombinasjonen av ordvalg og tonefall avgjør hvordan du når frem til mottaker – om vedkommende forblir åpen eller går i forsvar.

Kommunikasjon er en nøkkel til å forstå gruppedynamikk

Dersom du er opptatt av samspill i grupper, enten det er i familien eller bedriften, vil du lære å lese hvordan både stemning og problemløsningsevne varierer med kommunikasjons-mønsteret, og med hvilken utviklingsfase gruppen befinner seg i

Praktiske opplysninger om kurset

Språk og undervisningsform: selve undervisningen foregår på engelsk. I gruppearbeidet vil man selvsagt også kunne snakke norsk seg imellom. Dokumentasjonen er hovedsakelig engelsk, men det vesentligste finnes også på norsk. Kurset er lagt opp med en god balanse mellom teori og praksis, slik at man vil få verdifull trening i å innøve nye ferdigheter, og få knagger å henge dem på.

Sted: PS:hotell, som har fine lokaler i hjertet av Grünerløkka vis a vis hovedinngangen til Mathallen på Vulkan

Agenda: Fredag 7. september fra kl 09:00 til kl 17:00, og lørdag 8. september fra kl 10:00 til kl 17:00. Vi serverer kaffe, te og vann. Lunsj sørger du selv for, og i Mathallen på Vulkan finner du en rekke ulike spisesteder.

Påmelding

Lanseringspris: Kurset koster kr 4.000. (Normalpris kr 7.000). Bindende påmelding og betaling innen 20. august sender du til konrad@corage.no. Beløpet sendes til bankkonto nr 6228.11.42661, eller du kan vippse til min mobil: 913 69 544. NB: max 16 deltakere.

Om kursholderne

Frances Carter

Frances Carter fra Philadelphia, USA, er leder av SAVI Communications, et institutt som tilbyr undervisning, coaching og rådgivning gjennom å benytte SAVI metoden. Fran, som hun liker å kalle seg, er utdannet Master of Social Science, Licenced Social Worker, og Certified Group Psychotherapist. Jeg har kjent Fran i 6 år, og hun er en grepa dame! 

Konrad Magnus

Jeg er utdannet siviløkonom NHH, har hatt lederstillinger i næringslivet i 20 år, og deretter vært coach siden årtusenskiftet. Sjekk gjerne min hjemmeside www.corage.no. Jeg ble indirekte kjent med SAVI gjennom en workshop i gruppedynamikk i regi av Systems Centered Training Research Institute (SCT). SAVI ble opprinnelig utviklet for å forstå hvordan dynamikken i grupper utvikler seg.

Jeg inviterer deg til å bli blant de første som tar SAVI i bruk i Norge. Du vil garantert bli begeistret, og ha nytte av det både privat og profesjonelt. Som coach og veileder har det gitt meg en ny dimensjon i min tilnærming til problemløsning. Med gjennomføringen av dette kurset vil jeg selv ha alle rettigheter til å bringe SAVI videre i landet vårt. Jeg håper å se deg på Vulkan 7. og 8. september.

Nyttige linker: www.savicommunications.com  www.systemscentered.com  www.corage.no

 
savi og corage logo avstand.png
 
Jon Tonning