Coràge

Blogg

Oppdateringer og Nyheter

«Gi bort en annerledes gave»

Kjære leser

Vi nordboere har det meste vi trenger. Det er nesten vanskelig å ønske seg ting til jubileer og fødselsdager. Vin er sjelden feil, men stadig flere blir mer oppfinnsomme: Gavekort til Spa, teater- eller konsertbilletter, eksotiske utflukter eller andre kulturelle overraskelser.

Her kommer et nytt forslag: Gi din venn en mulighet til å bli bedre kjent med seg selv. Et gavekort med lovnad om innsikt og AHA-opplevelser. Ja, da snakker vi selvsagt om en coaching-samtale med Konrad. Faktisk kan en slik samtale trigge deg ut av inngrodde vanemønstre og inspirere til ny giv.

Gavekort Corage lite v2.png

En første coachingsamtale kan nettopp være gaven din venn vil ha glede av. Her benyttes bevisstgjøringsverktøy som er annerledes enn de du eller andre har gjennomført tidligere. Det kommer ingen ferdig rapport ut fra en forhåndsutfylling. I stedet vil du oppleve at du gjennom samtalen går gjennom en kartlegging der du basert på egne vurderinger og refleksjoner kommer frem til overraskende og nye erkjennelser om deg selv.

Kollega Kjersti Steinskog og jeg har gjennomført flere rekrutteringsoppdrag av ledere til viktige lederstillinger. I rekruttering til en stilling er det jo slik at «winner takes all». En krevende del av jobben er derfor samtalene med de som ikke vinner frem. Vi er blitt kjent for å gjøre en så solid, grundig og helhetlig jobb med alle kandidatene, at selv de som ikke får jobben føler at de er kommet styrket ut av prosessen. En viktig grunn til dette er den nye kunnskapen de har fått om seg selv gjennom den personlige kartleggingen.

Du behøver imidlertid ikke være jobbsøker for å gi deg selv eller vennen din et løft. Gavekortet til en to timers samtale med Konrad koster kr 2000 + mva. Bedrifter kan faktureres, privatpersoner kan betale med Vipps. 
Send en e-post til konrad@corage.no for å bestille

Mye i samtalen vil være en overraskelse – en behagelig sådan, så her er ikke behov for å engste seg. Det som kan sies, er at samtalen vil en liten stund forvirre ditt logiske og rasjonelle selvbilde, før du oppdager et helt nytt og utvidet bilde av deg selv. Det handler kort og godt om å få opp i dagen din egen «bedre halvdel», eller det som fortidens psykologer – eventyrfortellerne, kalte å vinne prinsessen (prinsen) og halve kongeriket. Du blir innført i å tenke gjennom dilemmaer og paradokser. Ting er ikke lenger sort/hvitt, men nyansert og mangfoldig.  

Den som kommer til samtale, får to hjemmeoppgaver å forberede seg på: Det første er å sette ord på de fire beste egenskapene ved seg selv, det som gjør at man lykkes godt på livets ulike arenaer. Her skal man være raus med seg selv, og gjerne trekke frem egenskaper man har fått høre i festtaler på runde år, eller i attester fra sjefer og medarbeidere. Det andre er noe stikk motsatt: Her skal man sette ord på de egenskapene man liker minst hos andre – det man kan bli provosert av eller irritert over ved andre. Ikke nødvendigvis ved hele personen, bare det enkelte trekk, og det kan være hos personer i egen omgangskrets, eller offentlige personer man bare opplever gjennom media.

Med disse to hjemmeoppgavene med seg i skreppa, er det duket for en spennende seanse med coach Konrad. Han har noen tusen coachingsamtaler bak seg, og når han innimellom treffer en kunde på gaten som han ikke har sett på mange år, vil vedkommende ofte referere til den første samtalen. Kartleggingen som ble foretatt den gang, har fulgt vedkommende som et nyttig kompass i veien videre. Ta sjansen og gi gaven. Jeg rydder plass i kalenderen og ser frem til å møte nye ansikter!

 
 
 

Konrad Magnus

004 Konrad Magnus.jpg

Konrad er en av norges mest erfarne coacher. Han er svært utviklingsorientert, og drives av nysgjerrighet på å få en dypere forståelse av hvordan ting henger sammen. 

Coràge har god erfaring med virkningsfulle endringsprosesser, og har dyp kunnskap om hvordan man kan omgjøre motstand til medvirkning.

 

Konrad er nå å finne på Talerlisten.no.

Talerlisten hjelper arrangører å finne gode foredragsholdere, kursholdere og konferansierer hvor man kan booke foredrag med mange dyktige foredragsholdere.

Les mer her

 

Følg oss på Facebook

Følg Coràge på Facebook, og få med deg ukentlige oppdateringer og faglig interessante artikler.
Følg oss her

Jon Tonning