Coràge

Blogg

Oppdateringer og Nyheter

"Mot-standeren" Brev nr. 4

Brev nr. 4 - mars 2012

Dette brevet blir en liten avstikker fra hovedtema som har preget brevene så langt. Over påske tar vi så et nytt steg for å avdekke vår "immunitet mot forandring".  Nå retter vi fokus mot en treningsarena for medvirkende lederskap.

Det har i noen år eksistert et løst sammenvevd internasjonalt nettverk som heter "The Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter" (AoH). På norsk blir dette noe i retning av "Kunsten å fremme meningsfulle og fruktbare samtaler". Jeg deltok i en tre dagers workshop med AoH i Oslo i februar i fjor, og ble svært positivt overrasket over potensialet i metodene som ble brukt og filosofien som ligger bak.

Sammen med 5 andre initiativtakere inviterer jeg nå deg til en tilsvarende tre dagers samling i Oslo 17. - 19. juni. 

AoH er både et nettverk av praktiserende deltakere og et treningsprogram om hvordan bevege seg fra stratgiske samtaler til klok handling og positive systemiske endringer. Dette utgjør én - av sikkert mange - responser overfor en verden som blir stadig mer kompleks og fragmentert, der gode løsninger ikke er opp til den enkelte leder eller det enesynspunktet, men til et større bilde formet av vår kollektive intelligens.  

AoH er basert på forutsetningen og erfaringen av at vi mennesker har et enormt ubenyttet potensiale av visdom og motstandskraft, og at holdbare løsninger ligger i visdommen som oppstår mellom oss.  I en av dagens aviser rapporteres det at 6 av ti nordmenn forventer mer stress på jobben i de kommende årene. I dette klimaet vil det å kunne hente frem potensialet i organisasjonen være av avgjørende betydning.  Å invitere hver enkelt til å ta del med sine ulike perspektiver vil være nøkkelen til å utløse dette potensialet.

AoH har vunnet innpass i store og små organisasjoner verden over, både i offentlig og privat sektor. Stadig flere oppdager at troen på sterke ledere som skal stake ut kursen for oss og løse problemene våre, ikke lenger holder stikk. Vi må rett og slett slutte å håpe på at noen skal komme og redde oss. Vi må i stedet innse at vi alle har en stemme, og så finne ut hvordan vi kan mobilisere både hjerte og sinn hos alle de vi omgås.

Noen håper fortsatt på helten som skal komme og redde oss. Heltemyten er dypt forankret, og bygger bl a på følgende antakelser:

  • Lederne sitter med svarene. De vet hva som må gjøres
  • Mennesker gjør det de blir fortalt. De har bare rett og slett ikke blitt gitt gode nok planer og instruksjoner
  • Høy risiko tilsier høy grad av kontroll. Ettersom situasjonene blir mer komplekse og vanskelige, nødvendiggjør det en forflytning av makt opp til toppen (hos lederne som vet hva som må gjøres)

I dag trenger vi i større grad ledere som inntar en vertskapsrolle, som behandler sine kolleger som om de skulle vært invitert hjem som gjester. Slike ledere stoler på andre menneskers kreativitet og forpliktelse til å få jobben gjort. De ser potensiale, ferdigheter og evner i sine kolleger som de selv enda ikke har oppdaget. Sist, men ikke minst, de har innsett at mennesker dypest sett bare støtter aktivt opp om de tiltak som de selv har tatt del i å utforme - vært med på å skape. Man kan ikke forvente at medarbeidere skal "kjøpe" planer og prosjekter som er utviklet fra andre kilder.

DA gjenstår det bare å gjenta invitasjonen til deltakelse på seminar i juni, der du vil lære mer om dialogbasert og resultatorientert samhandling. Om du skulle ønske en liten forsmak på AoH, har vi en samling i nettverket i Oslo onsdag 24. april fra kl 1730-2100. Meld i så fall din interesse til meg.

I mellomtiden ønsker jeg deg og dine en riktig god påske - med eller uten sne!

Vennlig hilsen
Konrad

 
 
kafebordbilde.1.jpg
storgruppebildeeb5302.jpg
Jon Tonning