Coràge

FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER

Spontan e-post

E-mail med tilbakemelding etter nylig avholdt tredje ledersamling i Fylkesnemndene for barnevern og sosial saker, november 2016:

Kjære Kjersti og Konrad,

Tusen takk for en meget vellykket dag på Soria Moria sist torsdag! Vi kom langt, og ikke bare like langt som jeg hadde håpet, men i ettertankens lys faktisk en god del lenger. Det store og dyptgående forarbeidet ga videreutvikling og resultater og jeg tror også ny forståelse!

Jeg er svært takknemlig for måten dere har gått inn i oppgaven med å arbeide med vårt lederteam og seriøsiteten dere har vist for at vi skal oppnå resultater!

Jeg ser frem til at vi sammen skal evaluere vårt arbeid. Igjen takk for den flotte innsatsen!

Ha en fortsatt fin uke!

Vennlig hilsen

Pernille Pettersen Smith

Direktør

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Telefon 23 32 10 00