Coràge

Referanser

Bedre ledere og mer slagkraftige bedrifter

Utvalgte kunder
 


Bedrifter og organisasjoner

NHO

Tusenfryd

Umoe restaurants

togservice

inmaco

Vinforum

Mot


Personer

Sigrun vågeng

Kathrine Aspaas

Linda Bernander Silseth

Ragnhildr Weberg

Lars Gotaas

Jørgen Pettersen

Ola Dybvik

Atle Vårvik


Referanser

 

 
 
Jeg har brukt Coràge til både å styrke samspillet i ledergruppen og til å utvikle mine medarbeidere og meg selv som ledere. Det har vært utrolig spennende å se hvilke fantastiske ressurser som bor i mine kolleger. Også i meg selv har jeg funnet frem til ressurser som jeg ikke var bevisst på at jeg hadde. Vi er nå tryggere på hverandre og løfter hverandre. Hele ledergruppen min har vært gjennom individuell psykisk styrketrening og flere teamsamlinger. Vi er dyktigere på å bruke vår forskjellighet konstruktivt og vi spiller bedre på lag.
— Sigrun Vågeng, som direktør i NHO
Konrad har en enestående evne til å lokke frem gullet i menneskene han møter. En kunnskapsrik, klok og raus veileder som jeg anbefaler på det varmeste!
— Kathrine Aspaas, forfatter av Raushetens Tid
Jeg har brukt Coràge til psykisk styrketrening av meg selv over lengre tid (ca et år). Det beste for meg, er at jeg har lært å balansere energibruken min slik at jeg kan gi fullt “trøkk” når det trengs og si “godt nok” når det holder. Jeg er blitt bedre til å prioritere og være bevisst på hva som gjør MEG glad og harmonisk. Det er jo det mest effektive jeg kan gjøre for å ha overskudd å gi til andre.
— Linda Bernander Silseth, som adm. direktør i Tusenfryd
Konrad Magnus har over flere år levert coaching og ledertrening til toppledere og linjeledere i Umoe Restaurants. Han har en unik evne til å hente ut det beste i de enkeltmenneskene eller gruppene han trener og veileder.
Konrad bidrar til at lederne ser seg selv med nye øyne og oppdager ubrukte ressurser. De blir tryggere i egen lederadferd, og mestrer lederrollen bedre. Han er profesjonell, dedikert og skaper prestasjon og kraft hos dem han bistår som gir synlige resultater. Individuell vekst gir vekst i selskapet. Jeg anbefaler Konrad Magnus på det varmeste, han er usedvanlig god.
— Ragnhildr Weberg, som HR dir. konsern Umoe Restaurants
Jeg har svært positive erfaringer gjennom flere års samarbeid med Konrad. Han har virket både som personlig coach for medlemmene i ledergruppen og som fasilitator for teambygging. Han har gitt oss innsyn i hvordan vi fungerer og hvorfor. Han har lært oss å balansere våre egenskaper på en måte som gir mer indre harmoni og energi og slik at vi fungerer enda bedre som individ i omgivelsene våre. I arbeidet med teamet var han i stand til å lage en unik link mellom hvert individ og teamet som et hele. Hos oss skapte dette en gruppedynamikk og utløste ny energi som bidro til økt hastighet i ferden mot våre mål.
— Lars Gotaas, som adm.direktør i Togservice
Konrad har lært meg å akseptere og like alle sider av meg selv. Han har lært meg at alle mine følelser eksisterer og blir dyrket inne i meg selv. Andre fungerer bare som et speil og gjør meg oppmerksom på dem. Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten din tillatelse sa Eleanor Roosevelt i sin tid. Konrad har lært meg innholdet i det sitatet. Jeg har gjennom arbeidet med Konrad blitt en mer selvsikker person som kan fokusere mer på å utvikle mine talenter i stedet for å se hva andre gjør og hva jeg selv gjør galt.
— Jørgen Pettersen, som administrerende direktør i Inmaco AS
Selv opplevde jeg i samtaler hos Konrad å få innsikt i hvem jeg er og derved finne ut hvilke behov jeg personlig burde ta frem og bearbeide for å bli glad i meg selv, for senere å kunne overføre gleden til andre. I min situasjon betød dette å bli mer tilstede i eget liv og ikke bare i andres, hvilket var tilfelle før. Resultatet er at jeg falt ned i en modus av ro og refleksjon som preger mye av min væremåte i dag.
— Ola Dybvik, Redaktør Vinforum
Målet for meg med Coràge-coachingen var å få enda bedre innsikt i meg selv, få enda flere konkrete verktøy som jeg kan bruke for å skape balanse i hverdagen, for meg selv og ovenfor andre, og sist men ikke minst, bruke timene sammen med coachen som en oase. Lederteamet og coachene i MOT har også blitt mer modige gjennom kartlegging, bevisstgjøring og psykisk styrketrening med Coràge.
— Atle Vårvik, MOT-leder (www.mot.no).